სადაზღვევო ბროკერი GS WTW-ის ადგილობრივი პარტნიორია და ხელმძღვანელობს WTW-ის  ცოდნით, საერთაშორისო გამოცდილებითა და პრინციპებით.

WTW (NASDAQ: WTW)  კლიენტებს სთავაზობს მონაცემების ანალიზზე დაფუძნებულ გადაწყვეტის გზებს ადამიანური რესურსების, რისკების მართვისა და კაპიტალის სფეროებში.

გლობალური გამოცდილებისა და ადგილობრივი ცოდნის დახმარებით, WTW-ის თანამშრომლები 140 მეტ ქვეყანაში ეხმარებიან ორგანიზაციებს სტრატეგიის დაგეგმვასა და გაუმჯობესებაში, თანამშრომელთა მოტივაციისა და პროდუქტიულობის გაზრდაში. WTW მუშაობს კლიენტებთან ერთად, რათა გამოავლინოს შესაძლებლობები კომპანიების მდგრადი განვითარებისთვის და წინსვლისთვის.

იხილეთ მეტი: https://www.wtwco.com/en-US/